સમાન શ્રેણીના ઉત્પાદનો

UMW ULN2803A


ઉત્પાદન ના પ્રકાર ડાર્લિંગ્ટન નળી
ઉત્પાદન શ્રેણી Darlington tube
એન્કેપ્સ્યુલેશન SOP-18
પેકેજિંગ રોલ

સ્પષ્ટીકરણો

Attribute Value